Институции

Ще публикуват имената на големите длъжници от община Пещера

Пещера. „От януари до месец юни 2012 г. принудително събраните средства от дължими данъци на граждани от община Пещера са в размер на 54 717 лв.“, съобщи за Пещераинфо Мария Джуркова от  Дирекция „ФСД“ в администрацията. Сумата е формирана от данък сгради, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък. За шестте месеца на тази година са изготвени и изпратени 44 акта за установяване на задължения по декларация. „Най- често пещерци „забравят“ да платят данък за притежание на превозно средство“, уточни Джуркова. Има 50 досиета на длъжници, които вече са изпратени до съдия изпълнител за принудително взимане. „За по- добра финансова дисциплина администрацията в Пещера има намерение да публикува на интернет страницата на Общината имената на големите длъжници от Пещера, Радилово и Капитан Димитриево“, допълни Кръстина Андреева- портфейл № 1 в местната администрация.

Коментари