Общество

Ще произвеждат брикети от биомаса край Пещера

Пещера. „ТРАКИЯ 2006“ ЕООД  ще изгради инсталация за производство на брикети от биомаса. Площадката се намира в землището на гр.Пещера,  местност  „Лагера“. Идеята е чрез преработка на отпадъчната суровина от горското и селското стопанство да се получи чисто, неутрално по отношение на въглеродн двуокис и удобно биогориво, оформено в цилиндричен вид вследствие на оказано високо налягане без лепило и др. добавки. Посредством транспортна лента суровината за направата на брикети ще се доставя до пресовъчна машина. Избраната за инвестиционното предложение техническо решение  е преса с цилиндрична матрица. Процесът на пресоване на материала протича в работната зона на пресата, където постъпващата дървесина се пресова с помощта на ролките, при което отделните дървесни частици се слепват една с друга и при достигане на необходимата плътност биват изтласквани през отворите на матрицата като биват нагорещявани за по-добро слепване (екструдиране). В процесса на прасоване за слепването на дървесните частици не е необходимо допълнително добавяне на хим. слепващи вещества.  Максималната производителност на инсталацията за  производство на екобрикети е 9 тона суровина на час. Това позволява използването на различни отпадни материали от селското стопанство. 

 

Коментари