Любопитно

Ще празнуват Данаил, Даниел, Даниела, Дана и Дан

На 17 декември Православната църква почита св. пророк Даниил и тримата вавилонски отроци Ананий, Азарий и Мисаил. 

Името на св. пророк Даниил е свързано с вавилонския цар Навуходоносор. Веднъж царят видял сън, който твърде много го смутил. Като се събудил, той забравил подробностите на това съновидение, но тежкото впечатление, което оставил тоя сън, продължавало да го безпокои. Той повикал при себе си халдейските учени мъже и сънотълкуватели, като искал от тях да му разкажат съня, който видял, и да му обяснят значението му. Никой от тях не могъл да стори това. Царят се разгневил и осъдил на смърт всички вавилонски мъдреци. Застрашеният от също такава участ, Даниил с тримата си другари – Ананий, Азарий и Мисаил, помолил царя да му даде няколко дни срок и, надявайки се на Бога, молел Го да му открие тайната. Бог чул молитвата на Даниил и тримата му другари и насън им открил всичко, което трябвало да знаят: както самия сън на царя, така и значението му. Сънят предсказал падането на много царства и началото на вечното царство, което имало да се открие след дохождането на Иисуса Христа – царството на Христовата истина и благодат. Даниил обяснил съновидението на цар Навуходоносор и царят, удивен от неговата мъдрост, му поверил една от най-важните длъжности в държавата – началството над всички вавилонски мъдреци. По ходатайството на Даниил и неговите другари получили високи държавни длъжности. 

В деня на св. Данаил празнуват всички жени, които още раждат и имат малки деца. Месят се питки и се раздават, за да е плодовита годината.

Именници: Данаил, Даниел, Даниела, Дана, Дан.

Коментари