Институции

Ще подобряват напоителната система в парковете на Пещера

Пещера. „Системата за напояване в парковите пространства трябва да се усъвършенства“, каза Кметът на общината на 12-то заседание на Общински съвет. Георги Козарев допълни, че през седмицата ще се проведе среща с проектантите на напоителните съоръжения. Най-вероятно ще бъде монтирана нова помпа, която да увеличи налягането в разпределителната водна мрежа. По този начин ще бъде подобрено водоподаването и напояването на зелените площи, смята градоначалника. 87 000 лв са средствата, които са платени за озеленително-монтажни дейности на всички зелени площи в общината. 

Коментари