Институции

Ще обучават земеделски производители в Пещера

Пещера. На 17 февруари /петък/ от 13.00 часа, в залата на Общински съвет Пещера ще се състои среща-дискусия, с местни земеделски производители, експерти от Областната разплащателна агенция, Службата за съвети в земеделието и представители на Общинската служба по земеделие – Пещера. На земеделските производители ще бъдат разяснени схемите за подпомагане през 2012 г., мерките за кандидатстване по програма „Развитие“ на земеделските райони.

Коментари