Институции

Ще обсъждат на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2017 година

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2017 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане, което ще се проведе на 20.04.2018 г. /петък / от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Пещера С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в ОЦУИГ на Общината или на електронен адрес chairman@peshtera.bg

Коментари