Институции

Ще обсъждаме отчета на бюджета на Пещера

Пещера. На 15 февруари 2012 г. от 17.00 ч. в залата на НЧ „Развитие” ще се проведе обществено обсъждане на годишния отчет на бюджет  2011 година на община Пещера. На 16 февруари обсъждане ще се проведе в с. Радилово,  в  Клуб на пенсионера от 17.30 часа, а в с. Капитан Димитриево от 19.00 часа в читалище „Сергей Румянцев”. Общинска администрация приканва  гражданите от общината  да присъстват и да изразят становища.Становища  могат да се направят и на е-mail: mayor@peshtera.bg. Становищата и предложенията подадени по електрон път трябва задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.хМатeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница на общината и общинския вестник.

Коментари