Институции

Ще местят излезли от употреба МПС-та

Пещера. Георги  Козарев – кмет на Община Пещера, със своя зяповед е разпоредил да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба МПС, марка – Форд, с адрес на паркиране: гр. Пещера, ул. “Никола Донски”, което се намира на терен общинска собственост. Разходите за транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на моторното превозно средство са за сметка на изпълнителя на принудителното преместване, съгласно Договор № 108/25.03.2011г. сключен между ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” и Община Пещера.

 

Коментари