Институции

Ще инспектират два водоема в Брацигово

Брацигово. Експертна група от „Язовири и каскади“ ще извърши проверка на два водоема на територията на община Брацигово – „Бурово блато“ и „Гачево блато“, които нямат преливници. Експертите ще преценят дали е необходимо да бъдат направени такива. За община Брацигово е предвидено изпускане на язовирите „Бурово блато“ и „Гачево блато“ до достигане на водно ниво на мъртъв обем. В срок до 29 февруари кметовете от областта трябва да представят доклад в Областна администрация за предприетите мерки.

Коментари