Институции

Ще има ли „легнал полицай“ на ул.“Св.Константин“?

Пещера.Комисията за безопасност на движението в Пещера е разгледала искане на живеещите на ул.”Алеко Константинов” за изграждането на изкуствена неравност в отсечката от кръговото кръстовище до магазин от местна верига. Това съобщи заместник-кметът Стефан Балабанов. Той уточни, че официалното искане за това е постъпило от името на Дима Делиева.

За да се изгради обаче подобно съоръжение трябва да бъдат изпълнени изискванията на Наредбата за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях и нейният член 8. Той съдържа 4 точки, а на конкретната отсечка може да се монтира единствено по последната, а именно: на участъци от улицата с концентрация на пътно-транспортни произшествия, причината за които е превишената или несъобразената с пътните условия скорост на движение от водачите на моторни превозни средства.

Останалите касаят улицата да преминава покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и други обекти за масово събиране на хора, на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания (зрителни, слухови или двигателни) и на входовете и изходите на обособени и сигнализирани жилищни зони, паркинги, гаражи, фериботи.

Ето защо е отправено искане до РУП – Пещера, които трябва да предоставят информация за пътния травматизъм, съобщи Балабанов. Ако тези данни покажат, че във въпросната отсечка на ул.”Алеко Константинов” стават инциденти заради скоростно шофиране ще се предприемат действия за изграждането на неравност. Това не може да стане толкова бързо, колкото гражданите искат, уточни заместник-кметът. За да се сложи „легнал” полицай е необходимо да се направи проект, той да бъде разгледан от компетентните органи на местната власт и едва тогава може да се пристъпи към изграждането му.

Коментари