Общество

Ще издават интересен сборник в Радилово

Написано от Пещераинфо

Радилово. По Проект на Българското дружество за защита на птиците, читалище „Зора- 1903“ в село Радилово, ще издаде Сборник- природа, поминък и традиции на Радилово, съобщи за Пещераинфо Марена Вачкова- секретар на културната институция. В книгата ще бъде публикувана информация за природата, флората и фауната на пещерското село, както и важни особености от поминъка на радиловци до наши дни. В четивото място ще намерят легенди, притчи, автентични песни и обичаи от землището на Радилово. Книгата ще се продава по време на фестивални прояви, както и в читалището, допълни Вачкова.

Коментари