Институции

Ще дават разрешителни за дърва по специален ред и график

Пещера. „Всички жители на община Пещера записани в списъците за доставка на дърва, които са членове на клубовете на пенсионера, инвалидите и останалите сдружения трябва да се явят в горския пункт/по пътя за Батак/ за да получат разрешителни“, съобщи Николай Гълъбов- секретар на Община Пещера. Документите ще бъдът връчвани поименно от служители на ДГС-Пещера всеки понеделник и петък от 9.00 до 11.00 часа. Мярката се налага от ведомството с цел предотвратяване на манипулации и злоупотреби от страна на трети лица. Община Пещера няма правомощия в наложената процедура, уточни Гълъбов.

Коментари