Институции

Шестима са кандидатите за участие в процедурата за промотиране на етнофестивала

Шест са подадените оферти за участие в процедурата по провеждане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на дейности по промотиране на иновативното културно събитие и дейности по информация и публичност за проект: «Създаване и промотиране на етнокултурен фестивал в Община Пещера”.

Кандидатите,чиито оферти бяха отворени от комисия в община Пещера са:

– „Айви комюникейшънс”-София

– „АНКОР А ДЖЕНТЕ” ЕООД-София

– „СД”НИ плюс Макаров и с-ие”-София

– ИК „АБ” ЕООД-Стара Загора

– „Студио Златен век” ЕООД-София

– „Ваканция” ООД-София

Обявената поръчка касае дейности, планирани в рамките на проект “Създаване и промотиране на етнокултурен фестивал в Община Пещера”. Изпълнението на поръчката включва две групи дейности: Дейност № 1: Организиране на информационно-осведомителна кампания за популяризиране на проектните дейности и постигнатите резултати. В тях ще бъдат включени: организирането и провеждането на встъпителна и заключителна пресконференции с представителите на местната власт, гражданското общество и целевите групи за популяризиране на проекта, неговите цели и постигнати резултати; разпространение на рекламни материали и информационни брошури; публикации в местните, регионални и национални средства за масово осведомяване; създаване на условия за изработка и инсталиране на билбордове до изградената сцена по време на изпълнение на културните мероприятия, както и обяснителна табела, която ще остане след приключването им. Тази дейност ще продължава през целия период на изпълнение на проекта.Дейност № 2: Маркетингови и рекламни дейности, свързани с организацията и изпълнението на проекта. Ще бъде изграден специален web site на фестивала, който ще дава пълната и изчерпателна информация за всички прояви както в хода на тяхната подготовка, така и на изпълнението. Сайтът ще бъде разработен на български и английски език, което ще даде възможност за популяризирането на фестивала в цялото интернет пространство, като ще достигне и до всички заинтересовани от такива изяви извън границите на България. Използването на най-голямата възможност за достигане до всички заинтересовани – световната мрежа, ще бъде изключително средство за реклама и популяризиране на културно иновативното събитие и неговите резултати, принос и постижения. В изискванията на тази дейност и ангажиментите, които изпълнителя ще има по изготвянето на сайта е включена и поддръжка и актуализация на същия.

Коментари