Институции Региона

Шестима нови наставници бяха обучени за работа с ученици от ПГХВТ „Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо

Шестима нови наставници получиха сертификатите си за правоспособност след тридневно обучение в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ и „Биовет“ АД в Пещера. Обучението е част от програмата  за дуално обучение, която се изпълнява в училището от няколко години насам. „Всеки от наставниците е служител на фирмата с дългогодишен стаж и има право да преподава своите практически знания на до пет ученика едновременно.“ – каза Георги Щерев, от „Биовет“ АД. 

„С всяка следваща година децата се увеличават, а това показва, че интересът към дуалното обучение и специалността „Биотегхнолог“ нараства, защото децата виждат, че  завършват с една готова професия и тя им дава възможност да започнат веднага работа.“ каза учителят – методик Цветелина Ринкова – Петрова, която е ръководител на проекта от страна на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“.

„В момента биотехнологиите се развиват с изключителна бързина, всичко в света на ензимите и пробиотиците, съответно и тяхното производство, непрекъснато се усъвършенства. Всеки ден има нещо ново в тази сфера. Моите наблюдения са, че на децата им е интересно и заради това броят на обучаемите нараства с всяка следваща година. Предстои бъдещите 16 единадесетокласници, през идната учебна година два дни седмично да работят в реална работна среда и да прилагат наученото на теория.

По време на своята практическа дейност те се учат най-вече на трудова дисциплина, на умения и виждат как се държи работникът в реална работна среда свързана с биотехнологичната промишленост. Определено това ги  прави ги по-конкурентноспособни, по-възприемащи, натрупват се нови практически умения и знания.“ – каза още г-жа Ринкова – Петрова.

В днешния ден обучителите се запознаха с кабинетите, в които учат децата по тази специалност и с уредите придобити от програмата за дуално обучение. Бяха приятно изненадани от оборудването и обзавеждането на специализираните кабинети, както и убедени, че децата на теория са отлично подготвени. Сертификатите за завършена степен бяха връчени на шестимата обучители от директорката на училището – Славия Златанова.

ПРЕДИ ДНИ

Приключи пробното стажуване на учениците от 9.б и 10.б класове, дуална система на обучение /обучение чрез работа/, организирано от учителя-методик инж. Цветелина Ринкова-Петрова – от страна на училището и инж. Георги Щерев – представител на фирмата партньор – „Биовет“ АД – Пещера. Възпитаниците на школото бяха впечатлени от посещенията в цех за готови лекарствени форми, склад за готова продукция, ферментационните и обработващи корпуси. Получиха и сертификати за участието си в пробното стажуване по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Коментари