Институции

Шанс да предадем, където трябва излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Написано от Пещераинфо

До 19 ноември В Пещера се провежда кампания за записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди /микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

Коментари