Общество

ЧРД на двайсетолевката !

Днес българската двайсетолевка навършва 127 години. Първата банкнота е отпечатана през 1885 г. в Санкт Петербург. На лицето на съвременната банкнота от 20 лева е изобразен Стефан Стамболов. На гърба са Народното събрание, Лъвов и Орлов мост. Тя е в син цвят. 20 лева е най-използваната банкнота в банкомати, както и в обращение. В края на второто тримесечие на 2012 г. в обращение са 100.4 млн. броя банкноти от тази купюра. Това е и най-фалшифицираната банкнота – от общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2012 г. неистински български банкноти делът на купюрата е 47.20%.

Коментари