Институции

Читалище „Развитие“ ще проведе Общо събрание

Пещера. Настоятелството на НЧ „Развитие-1873“ свиква Общо събрание на 21 март от 17.30ч. В проекта за дневен ред са включени отчетен доклад за дейността на културната институция за 2012г., отчет на Годишния бюджет за 2012 г., доклад на Проверителната комисия, приемане план за работа през 2013г. и приемане на бюджет за 2013г. На Общото събрание ще бъде оповестена счетоводната политика и ще бъде приет бюджетът за стопанска дейност през 2013г. 

Коментари