Институции Култура

Читалището търси наематели за 3 обекта, сред тях е и кафето

Написано от Пещераинфо
В изпълнение на Решение на Настоятелството на НЧ „Развитие – 1873», взето на заседание от 16.09.2021 г. с Протокол № 258 / 2 м. – 5 г. /
Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем на недвижими имоти – читалищна собственост представляващи:
1. Кафе-аперитив 1. Кафе-аперитив , с вътрешна търговска площ 98 кв.м.три сервизни помещения, тоалетна и 58 кв. м.от 86 кв.м. лятната градина, намиращ се в гр. Пещера, ул. “Димитър Горов” № 4
Дата, място и час на провеждане на търга: 18.10.2021г., от 17.30 ч. в канцеларията на НЧ “ Развитие – 1873“ гр. Пещера.
Утвърдената тръжна документация е с цена – невъзстановими 20 лева, и се закупува до 16 часа на 15.10.2021г. от канцеларията на НЧ “ Развитие – 1873“ гр. Пещера.
2. Сепаре 2 , с вътрешна търговска площ 18 кв.м., намиращ се в гр. Пещера, ул. “Димитър Горов” № 4
Дата, място и час на провеждане на търга: 18.10.2021г., от 18.30 ч. в канцеларията на НЧ “ Развитие – 1873“ гр. Пещера.
Утвърдената тръжна документация е с цена – невъзстановими 20 лева, и се закупува до 16 часа на 15.10.2021г. от канцеларията на НЧ “ Развитие – 1873“ гр. Пещера.
3. Сепаре 5 , с вътрешна търговска площ 18 кв.м., намиращ се в гр. Пещера, ул. “Димитър Горов” № 4
Дата, място и час на провеждане на търга: 18.10.2021г., от 18.30 ч. в канцеларията на НЧ “ Развитие – 1873“ гр. Пещера.
Утвърдената тръжна документация е с цена – невъзстановими 20 лева, и се закупува до 16 часа на 15.10.2021г. от канцеларията на НЧ “ Развитие – 1873“ гр. Пещера.

Коментари