Общество

Читалището в Козарско не ще пари ?

Брацигово. Брациговските читалища подават проекти за финансиране по обявената от Министерство на културата конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища. Средствата за разпределение този път са 1 600 000 лева. С тях се предвижда да се финансират проекти по направление ремонтни дейности с приоритет към сгради на читалища,пострадали от природните бедствия през 2012-а (спешни аварийни ремонти), и художествено-творческа дейност, насочена към защита на нематериалното културно наследство, попълване на библиотечния фонд и поддържане на колекции с културни ценности. И тази година най-активни са читалищата в Брацигово, Исперихово и Розово. В Бяга и Равногор също не пропускат да захранят и без това оскъдните си сметки с някой лев за ремонт и дейност, но читалището в Козарско упорито отказва да участва в каквито и да е форми на съвременно съществувание.

Коментари