Култура

Четири болници в областта със санкции

На четири лечебни заведения в областта от общо десет проверени няма да бъдат възстановени суми по лечение на пациенти, или пък ще бъдат наложени санкции. Това стана ясно от публикуваните в страницата на НЗОК проверки на 83 болници в страната. най-често се касае за непопълнени реквизити в документацията на пациенти, а в един отслучаите болният е липсвал. Наложените санкции за областта са две, от 200 до 500 лв. Предложенията за незаплащане на лечение в доклада са три, на обща стойност малко над 3 000 лв. В заключение на директора наРЗОК – Пазарджик се препоръчва, при установени нарушения, отразени в констативните протоколи, да се приложат предвидените процедури, а за резултатите своевременно да бъдат информирани компетентните дирекции при ЦУ на НЗОК.

Коментари