Общество

Четирима градинари се грижат за гробищните паркове в общината

Пещера. Четирима градинари работят в Общинско предприятие „Обредни дейности“ – Пещера. Работните места са по Проект“Нов избор- развитие и реализация“ сключен с Бюро по труда. По една бройка са назначени в гробищните паркове в радилово и Мюсюлмански парк, две бройки се грижат за зеленината в парка в Пещера. Предприятието е реализирало приходи на стойност 22 900 лв. От такса гробни места са постъпили 13 305 лв.и е приключило 2011г. с балансова печалба в размер на 1 221 лв. 

Коментари