Общество

Четвъртоклосниците на НУ“Михаил Каролиди“ са втори в областта на НВО по математика

Написано от Пещераинфо

Училище „Васил Друмев” е сред отличниците в страната, показват данните на националното външно оценяване по български език и литература и по математика в ІV клас, а и други наши училища заслужават адмирации, съобщава Знаме. Оценяването се проведе в 84 училища в област Пазарджик и се организира и осъществи в нов формат. Целта бе да се измерят резултатите, заложени в стандартите за общообразователна подготовка и в новите учебни програми при равнопоставеност на учениците на национално равнище. Изпитът по български език и литература включваше диктовка от аудиофайл, директно попълване на отговорите върху бланка за отговори. По математика учениците решаваха задачите и попълваха отговорите в бланка за отговори. Участваха проверители от цялата страна.

„Работите се проверяваха и оценяваха в електронна среда. Всичко това прави несъпоставими резултатите от 2021 г. с предходните години, коментираха от РУО на МОН пред „Знаме” и дадоха подробности.

На НВО по български език и литература се явиха 1950 ученици – 92, 24% от общия брой на четвъртокласниците в областта. По математика се явиха 1943 ученици – 91, 91 % от общия брой.

Средният успех от НВО по български език и литература за областта е 4,75, а по математика е 4,19

Що с отнася до българския език и литература, четвъртокласниците от НУ „Васил Друмев“ в Пазарджик са с най–висок среден успех по БЕЛ – 5,80. Следват ги учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“-Пазарджик – 5,73 и НУ „Никола Фурнаджиев“-Пазарджик – 5,69.

Говорим ли за математика, отново с най–висок среден успех са учениците от НУ „Васил Друмев“ – 5,44. Следващи по успех са НУ „Михаил Каролиди“ в Пещера – 5,09, и НУ „Никола Фурнаджиев“-Пазарджик – 5,04.

Четвъртокласниците от областта, получили шестици и по двата предмета, са 187

Предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски.

„Оценяванията преминаха при много добра организация от страна на всички 84 училища от област Пазарджик, както и коректна и прецизна работа на всички комисии и квестори, включени в НВО – ІV клас.

Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика”, казват от РУО на МОН-Пазарджик.

На национално ниво „Много добър” (5) е средната оценка на НВО

след IV клас. Тя важи както за изпита по български език и литература, така и за изпита по математика. Средният брой точки по двата предмета е съответно 37,25 и 31,57 от максимум 50.

На изпитите се явиха 98% от четвъртокласниците. С две отлични оценки са 8919 ученици, а с две слаби – 2393. Регионите с най-високи резултати и по двата предмета по традиция са София, Смолян, Варна и Русе. Училищата с най-високи резултати по български език и литература и по маематика са предимно от столицата, но също така от Пазарджик, Стара Загора, Русе, както и основно училище от пловдивското село Труд.

Анализи

Резултатите по български език и литература показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират отработвани в годините умения – пренасяне на думи, строеж на думите, пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни. Някои от децата все още се затрудняват с правописа на предлозите „с“ и „в“.

Близо две трети от четвъртокласниците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство.

И наблюденията върху резултатите по математика са подобни. Във висока степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи – за лице на правоъгълник, разпознаване на прав ъгъл, текстови задачи. Затрудняват ги задачите, които изискват мислене – избор на най-рационалния път за решаване, извличане и обработка на информация от таблици и схеми, пространствена ориентация.

Сега предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на адекватни мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски. На децата с резултати под 25 точки ще се обърне особено внимание./zname.info

Коментари