Общество

Честваме Световния ден на радиото

На 13 фувруари честваме Световния ден на радиото.

Световният ден на радиото е млад празник, учреден от ЮНЕСКО през 2011 година. Датата е избрана не случайно – именно на 13 февруари 1946 г. в ефир стартира радиото на ООН. По инициатива на ЮНЕСКО тази дата е определена за световен ден на радиото. 

Радиото е най-широко достъпната масмедия, достигаща до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст. 

Тазгодишното издание на Световния радио ден е посветено на темата за равнопоставеността на половете и овластяване на жените в и чрез радиото.

Коментари