Общество

Честваме Деня на здравния работник

Написано от Пещераинфо

На 7 април, през 1948 година влиза в сила Уставът на Световната здравна организация. От 1950 година денят се чества като Международен ден на здравето. 

През 1964 година за първи път денят започва да се празнува като Ден на здравния работник. Световният ден на здравето е глобална инициатива акцентираща върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Коментари