Институции

Част от електронните услуги на МВР спират до понеделник

От 17.00 часа днес до 8.00 часа в понеделник част от услугите, предоставяни от МВР по електронен път, няма да бъдат достъпни.

В това число влиза и регистрацията на договори за продажба на автомобилите, свързани с Националния регистър на превозните средства и техните собственици. Възможно е да има затруднения и в услугите, предоставяни от ведомството към застрахователните дружества при сключване на застраховки.

Причина за това е извършването дейности по системния софтуер и хардуер, на които функционира Регистърът на пътните превозни средства и собствениците им, уточняват от МВР.

Коментари