Институции Общество

Части от Пещера остават без ток по няколко дни

Написано от Пещераинфо

Според официалната страница на ЕВН, днес и в следващите 2 дни ток няма да има:

От 16.8.2022 до 18.8.2022

ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК-

УЛ. АТ.СТАВРАКЕВ ЧАСТ, УЛ. Б.МИНДИЗОВ № 33 А И Б, УЛ. СИМОН НАЛБАНТ ОТ №23 ДО 41А И ОТ №20 ДО 42, УЛ. 1-ВИ МАЙ №1 И 2, УЛ. Д-Р ПЕТЪР ЦИКАЛОВ ОТ №42 ДО 90 И ОТ №35 ДО ВХОДА НА БОЛНИЦАТА ПОДМЯНА НА МОЩ.РАЗЕДЕНИТЕЛИ ПО ИРП В ТП БОЛНИЦА В ГР.ПЕЩЕРА- БЕЗ ЗАХРАНВАНЕ – МБАЛ ПРОФ.Д. РАНЕВ; ЧАСТ ОТ УЛ. СИМОН НАЛБАНТ ОТ №23 ДО 41А И ОТ №20 ДО 42; ЧАСТ ОТ УЛ. Д-Р ПЕТЪР ЦИКАЛОВ ОТ №42 ДО 90 И ОТ №35 ДО ВХОДА НА БОЛНИЦАТА; УЛ. АТАНАС СТАВРАКЕВ – ЧАСТ; УЛ.1-ВИ МАЙ №1 И 2 И УЛ.БОГДАН МИНДИЗОВ №33 А И Б

23.8.2022 до 25.8.2022

ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК-

УЛ. ЕЛЕНА И ТОД.КЪНЧЕВИ, УЛ. ЕДИНСТВО, УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ, УЛ. ОРФЕЙ, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, УЛ. П.РАКОВ, ЧАСТ №25 И 27, УЛ. П.ГОРАНОВ ЧАСТ №2 ДО 40 И ОТ №1 ДО 27, УЛ. КРАЙРЕЧНА ЧАСТ, УЛ. ПЕЩЕВО, УЛ. ЙОРДАН КОВАЧЕВ ЧАСТ ОТ №1 ДО 15 И ОТ №2 ДО 16, УЛ. МИХАИЛ ТАКЕВ ЧАСТ ОТ №34 ДО 52 И ОТ №41 ДО 59 ПОДМЯНА НА МОЩ.РАЗЕДЕНИТЕЛИ В ТП МЕТОХА В ГР.ПЕЩЕРА – БЕЗ ЗАХРАНВАНЕ – УЛ.ПЕТЪР РАКОВ ЧАСТ №25 И 27 – ЗАБОЛЕКАРСКИТЕ КАБИНЕТИ;ЧАСТ ОТ УЛ. МИХАИЛ ТАКЕВ ОТ №34 ДО 52 И ОТ №41 ДО 59; УЛ. ПЕТЪР ГОРАНОВ – ЧАСТ ОТ №2 ДО 40 И ОТ №1 ДО 27; УЛ ОРФЕЙ; УЛ. ПЕЩЕВО;УЛ. ЕДИНСТВО; УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ; УЛ.ЙОРДАН КОВАЧЕВ- ЧАСТ ОТ №1 ДО 15 И ОТ №2 ДО 16; УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВЧАСТ – ЗАБОЛЕКАРСКИТЕ КАБИНЕТИ; ТЪРГОВСКА КЪЩА ВИКТОРИЯ; ЦЪРКВАТА СВ.ПЕТКА

 

Коментари