Институции

Чакаме нови кошчета за отпадъци

Пещера. Община Пещера е обявила обществена поръчка за доставка и монтаж на нови паркови кошчета за отпадъци за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване. Изискванията са те да бъдат с обем на кофата от 20 литра до 40 литра. кошчетата ще бъдат поставяни на метална стойка. Дъното на кошчето да е с отвори с диаметър не повече от 1 см за отводняване. Изисква се кошчетата за отпадъци да са изработени изцяло от негорими материали-поцинкована ламарина с полимерно покритие, гладка повърхност, непозволяваща задържане на нечистотии. Кошчето да е окачено на метална рамка, с въможност да се върти с цел изпразване. Поставянето им ще се осъществи към съществуващия терен и ще се се извършва чрез замонолитване чрез бетонена стъпка
Новите приспособления за събиране на отпадъци трябва да отговарят на българските и европейски стандарти за паркови съдове за отпадъци, и на изискванията за безопасност и здраве.

Коментари