Институции

ЦИК разреши достъп до помещението с архивите от предишни избори

Пещера.ЦИК разреши достъп до запечатано помещение в административната сграда на община Пещера, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г., във връзка с предаване на отдел „Държавен архив" гр.Пазарджик на книжата и материалите от изборите през 2009 г. и съвместяване на останалите изборни книжа и материали с изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове в същото помещение.

Достъпът до запечатаното помещение и извършените действия да се осъществи в присъствието комисия от общинската администрация, определена със заповед на кмета на общината. След изваждане на подлежащите за предаване на отдел „Държавен архив" и унищожаване книжа и материали, само от изборите за членове на Европейския парламент от РБ от 07.06.2009 г. и подреждане на останалите книжа и материали от произведените два вида избори през 2014 г. и национален референдум през 2013 г. в помещението, последното се запечатва с хартиени ленти подписани от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печата по т. 14 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., съответно с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

 

 

Коментари