Избори Институции Общество Политика

ЦИК: Имало е агитация на чужд език на мероприятие на ВМРО в Едиверен

Написано от Пещераинфо

Централната избирателна комисия, след като се запозна с публикуваните материали установи, че такова предизборно мероприятие се е състояло на територията на гр. Пещера и в предизборната агитация е използван език, различен от българския. Материалите в телевизия „Алфа“ и в изброените интернет сайтове (Faktor.bg, big5.bg, pzdnes.com и др.) са налични на интернет страниците на медиите и ОИК може да се запознае с тях при вземане на решение относно нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 ИК. От публикувания аудио-визуален материал и статиите е видно, че на предизборното мероприятие в гр. Пещера се изнася слово на език, различен от българския, в превод. От същия безспорно се установява провеждането на предизборно мероприятие на Местна коалиция ВМРО – БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ) в гр. Пещера, кв. „Едиверен“, на което са представени кандидатът за кмет Николай Йорданов Пенев, Неделчо Рядков, Николай Рядков и Анастасия Мераклиева – кандидати за общински съветници в присъствието на музикалния изпълнител О. М. и съпругата му, говорещи на език, различен от българския. В началото на мероприятието представител на коалицията представя кандидата за кмет Николай Пенев на език, различен от българския, след което следва изказване на кандидата на български език и превод. С аудио-визуалните материали и статии ОИК – Пещера не е била запозната, тъй като същите са представени пред ЦИК.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера следва да бъде отменено, тъй като същото е немотивирано и постановено при неизясняване на цялостната фактическа обстановка, а преписката върната на ОИК – Пещера със задължителни указания за ново произнасяне и разглеждане по същество, като вземе предвид цитираните в жалбата материали.

 

Цялото решение прочетете тук:

https://www.cik.bg/bg/decisions/1511/2019-10-23

Коментари