Институции

Цехове за преработка на кожи и за производство на дървени пелети ще градят в К. Димитриево

К. Димитриево. Цех  преработка на сурови кожи и цех за производство на дървени пелети ще бъдат изградени в бившето военно поделение, което се намира на територия в землището на Капитан Димитриево. Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 на Община Пещера и може да бъде разгледан от заинтересованите страни. Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване в сайта на администрацията. 
 

Коментари