Институции

Цената на винетката за лека кола доближи 100 лева

На база разработените съвместно със Световна банка Стратегия за развитие на пътната инфраструкура и анализ на наличните в Централна и Източна Европа системи за заплащане и контрол на трафика Министерският съвет реши да бъде въведена смесена система за ползване на републиканските пътища у нас. При нея шофьорите на леки автомобили до 3,5 тона ще закупуват винетки, а тежкотоварните автомобили над 3,5 тона ще заплащат ТОЛ-такси. Това съобщи след редовното правителствено заседание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя допълни, че се възлага на Агенция „Пътна инфраструктура“, съвместно с екипи на Министерството на вътрешните работи, Гранична полиция, Агенция „Митници“, КАТ, Национална агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, до 3 месеца да разработи техническите изисквания и документацията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител, който поетапно да реализира и поетапно да въведе ТОЛ-системата в експлоатация. Това може да стане през 2017 или 2018 г. в зависимост от времето за провеждане на процедурата.

Промяната на системата се налага от незадоволителното състояние на пътищата, което отчитат направен от Световна банка и междуведомствена работна група анализ, каза Павлова и посочи, че страната ни се нарежда на 102-ро място по качество на пътищата сред 148 анализирани страни. Това е и мотив за промяна на цените на винетките, които не са актуализирани от 2008 г., като България е сред държавите с най-ниска стойност на винетките, каза тя.

Регионалният министър информира, че средногодишно се продават между 5 млн. и 6 млн. винетни стикера, като общият им брой намалява, но приходите от тях нарастват, тъй като тенденцията е да се купуват повече годишни стикери. Очакваме до края на годината приходите от винетките да достигнат миналогодишния размер, посочи тя. Павлова информира, че е направен и анализ на предоставените за сметка на бюджета на АПИ стикери чрез Агенцията за социално подпомагане за безплатно ползване от инвалиди. Те са около 180 хиляди годишно на обща стойност около 12 млн. лв.

Увеличението на цената на винетките за леки автомобили и товарни до 3,5 тона е от 67 лв. на 97 лв. Цената на годишната винетка за товарни автомобили с 2 и повече оси над 12 тона ЕВРО 0, I и II става 1743 вместо досегашните 1300 лв.  При ЕВРО ІІІ, ІV, V и по-висока става 1340 вместо досегашните 1000 лв. Автобуси и товарни автомобили с 2 оси до 12 тона ЕВРО 0, І, ІІ се променя от 684 лв. на 1050 лв., а за категория ЕВРО ІІІ, ІV, V и по-висока става 808 лв. вместо 526 лв., информира Павлова.

Предложените изменения за нови цени на винетните такси за ППС над 3,5 тона за 2016 г. са изчислени съгласно изискванията и разпоредбите на европейската директива за заплащане на такси от тежкотоварни пътни превозни средства. Размерът на дневната винетна такса за Категория 1 и Категория 2 се повишава с 1 лев или с 5 % от сегашния размер и доближаване до максималния такъв определен в европейското законодателство – 11 евро. Пропорционална е промяната на месечните и седмичните ставки за тези категории автомобили, като месечният размер не надвишава 10% от годишния размер, а седмичният размер не надвишава 5% от годишния размер. Новите цени са средни за Европейския съюз информира Павлова.

Регионалният министър отчета, че през периода 2009-2015 г. са инвестирани почти 3,150 млрд. за подобряване на пътна инфраструктура, като са изградени нови 300 км автомагистрални участъци и са рехабилитирани 5000 км пътища, но финансирането е недостатъчно, за да може те да се поддържат в добро състояние. Очакваме промяната в цените на винетките ще увеличи приходите от тях 73,5 млн. лв., каза министърът. За да се подобри трайно пътната мрежа са необходими 600 млн. годишно, като повишаването на цените ще увеличи възможностите за текущ ремонт и поддръжка, допълни тя.

Новите цени влизат ще влязат в сила от 10 декември 2015 г., но закупените годишни стикери ще важат до края на януари 2016 г.

Коментари