Култура

„Целият свят е сцена и всички ние сме актьори“

Датата 27 март е свързана с откриването на сезона на Театъра на нациите в Париж през 1962 г. и тогава Международният театрален институт към ЮНЕСКО, който е най-голямата международна организация за сценични изкуства, решава това да бъде Международният ден на театъра.
Чества се всяка година на тази дата с разнообразни представления на местно и международно ниво.
Автор на първото послание за Деня на театъра през 1962 г. е големият френски творец Жан Кокто.

Приема се, че театралното изкуство възниква в древна Елада. Първообразът му са пиесите, играни по време на празниците в чест на Дионис – прочутите дитирамби.

В България първият театър е построен в Пловдив – театър "Люксембург", където играе най-старата театрална трупа в страната. Театърът имал 17 ложи с общо 64 места, елипсата на партера побирала 250-300 стола. Една от най-внушителните автентични театрални постройки в света и най-голямата и красива от този тип в България е Античният театър в Пловдив. С капацитет от над 7000 души, сцена на две нива, богатство на шедьоври на скулптурата, Античният театър е образец от най-висока класа не само за древната архитектура и изкуство, а и за огромното социално значение, което е имал театъра за тази пеоха.

Безкрайни са географските ширини на изкуството на театъра. И остава непроменена Шекспировата максима "Целият свят е сцена и всички ние сме актьори".

Коментари