Култура Общество

Цветана Йовчева стана заместник-председател на съсловната организация в пазарджишка област

Пазарджик-Пещера.63-ма библиотекари от областта учредиха териториална секция към професионалната си организация-Българска библиотечно-информационна асоциация учредиха.

За председател на местното дружество бе избрана Елена Маргова-Стоева, секретар-Мариана Савова, и двете-служителки в Регионалната библиотека” Никола Фурнаджиев” . Зам.-председател стана Цветана   Йовчева, библиотекар на Народно читалище „Развитие-1873”-Пещера.

Специален гост на събитието бе организационният секретар на ББИА- Красимира Папазова, която разказа на колегите си за ползата и предимствата, които дава членството в ББИА.

Директорът на Регионалната библиотека” Никола Фурнаджиев” Лъчезар Риков също изтъкна задоволството си от съвместната работа и сътрудничество с ББИА. Професията на библиотекаря е благородна-заради книгите, просветата и просперитета на нацията. Чест и престиж е да членуваш в нашата организация, подчерта г-жа Папазова. Целта на ББИА е да издигне статуса на библиотекаря и да го легитимира като обществено-значима професия. Благодарение на гилдията е изработен и приет Закон за обществените библиотеки, а самата Българска библиотечно-информационна асоциация дава възможност на библиотекарите да отстояват интересите си, да повишават квалификацията си и да се модернизира институцията.

Към Асоциацията функционират 9 тематични секции-на младите библиотекари, на училищните библиотекари, на специалистите по каталогизация и др.

 

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

 

Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

 

Днес ББИА има 1131 индивидуални и 82 колективни членове. Регионалните дружества на асоциацията са 19, а секциите – 9.

 

Коментари