Общество

Християнската църква почитa Свети Три Светители

На 30 януари Християнската църква отдава почит на Свети Три Светители – велики вселенски учители, велики архиереи: Св. Василий Велики, Св. Григорий Богослов и Св. Йоан Златоуст.

Свети Три Светители е най-големият религиозен празник в Православната църква, посветен на "Светата Троица" православни апологети – Йоан Златоуст, Василий Велики Кесарийски и Григорий Богослов. Като въздава равночестна прослава на Св. Три светители Василий Велики (379), Григорий Богослов (390) и Йоан Златоуст (407), светата Църква свидетелствува, че те са равни пред нейния съд по дарования, заслуги и светост. Тези великани на светостта, благовестието и богословието, които Сам Бог подарил на Своята Църква в тежките дни на нейните противоеретически борби, засияли с безсмъртна светлина след своето блажено отминаване от света. Пред техните ослепителни дарования и нетленни приноси продължавал да се прекланя свещеният сбор на вселенската православна общност. Растящият възторг на вярващите християни още от V век за мнозина се превърнал в опасно увлечение на неуместни предпочитания. В Цариград през XI век се стигнало до истинско разделение между вярващите, които започнали да се обявяват за "василиани", "григориани" и "йоанити". Наложила се благодатната намеса на самите трима светители, които целия си живот посветили на църковното единомислие и общохристиянския мир. Те се явили във видение на св. Йоан Евхаитски (ок. 1095 г.), който станал митрополит на Евхаита през времето на византийския император Алекси I Комнин (1048-1118). И от вечността великите светители проявили любвеобилна грижа за Църквата, която била застрашена от смущения поради неразумната любов към тяхната памет. Те поръчали на евхаитския светител Йоан да каже в Цариградската патриаршия тя да обяви един календарен ден за общото им чествуване, с което да се утвърди истината за тяхното еднакво достойнство пред Бога.
За такъв ден през 1076 година бил обявен 30 януари.

Коментари