Институции

Хотел „Биовет“ спира да функционира

Пещера. Кметът на Община Пещера е издал Заповед с която прекратява категория „една звезда” на хотел „Биовет”,построен на ул. „Васил Петлешков” № 49, считано от 02.03.2017г. Решението се базира на основание на чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма  /по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението/. Кметската заповед е влязла в сила на 2 февруари 2017 г.

 

Коментари