Институции

Хамамджиев не допусна до разглеждане докладна на д-р Кавръкова за намаляване на заплатите на общинските съветници

Пещера.Прецедент в работата на Общински съвет стана недопускането на докладна входирана от общинския съветник д-р Лиляна Кавръкова до разглеждане в комисиите на местния парламент. При разглеждане на дневния ред на редовното заседание на сесията Кавръкова постави въпроса на председателя Петър Хамамджиев защо предложението ѝ да се върне стария размер на заплатите на съветниците не е било допуснато в комисиите, каквато е практиката. Хамамджиев отговори, че не било законосъобразно и за това не го е вкарал за разглеждане в съответните комисии. Това твърдение бе оспорено от д-р Цветанка Лепарова, която два пъти е била председател на ОбС Пещера. Според ния всяка докладна се разглежда в комисиите и съветниците решават дали да бъде допусната до сесия. До момента не е имало случай проект на решение на общински съветник да е оставяно без разглеждане.

Коментари