Общество

Хайде на кастинг !

Написано от Пещераинфо

Пещера. В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013 г.), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ за реализация на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера“, на 16.10.2012 г. от 15.00 часа в НЧ „Развитие – 1873″, гр. Пещера ще се проведе кастинг за участници от общината, които ще имат възможността да бъдат обучени и да вземат участие в провеждането на Етнокултурния фестивал в общината. Ще бъдат подготвени групи и отделни изпълнители за предстоящите им изяви:
Пленер на детската рисунка на тема „Ръка за ръка, децата променят света“;
 Етнофолклорен концерт с песни и танци от културното наследство на различните етнически групи, които живеят на територията на община Пещера – българи, роми, турци, армъни и гърци;
Детски карнавал – парад на тема „Моите любими герои от приказки и легенди от литературното и културно наследство на различните етноси“

Желаем успех на всички!

За допълнителна информация: Ружа Семерджиева – Ръководител проект, тел. за връзка 0896 608 261, е-mail: rujiss@abv.bg; Димитър Павлов – Технически сътрудник, тел. за връзка: 0897 870 300, e-mail: pavlov11@abv.bg

Коментари