Спорт

Футболен Клуб “Свобода 2011” ще проведе общо отчетно-изборно събрание

Пещера. Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Футболен Клуб “Свобода 2011” кани всички членове на сдружението на  отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 29.06.2018 г. петък от 18.00 часа в залата на Общински съвет при следния дневен ред:

1. Изслушване, обсъждане и приемане отчета за дейноста на сдружението с нестопанска цел Футболен клуб  “СВОБОДА 2011”  за изминалия период от 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г.

2. Обсъждане и приемане на проектобюджета за следващия футболен сезон 2018-2019 г.

3. Освобождава от отговорност Управителния съвет.

4. Освобождаване на стария Управителен съвет.

5. Избор на нов Управителен съвет.

 

Проекторешения:

1. Общото събрание приема отчета за дейноста на сдружението за изминалия период от 01.06. 2017г. до 31.05.2018 г.

2. Общото събрание приема бюджета на сдружението за следващия футболен сезон 2018-2019 г.

3. Общото събрание освобождава от отговорност Управителния съвет.

4. Общото събрание  освобождава стария Управителен съвет.

5. Общото събрание избира нов управителен съвет.

 

От управителния съвет      на ФК “Свобода 2011“

Коментари