Култура Любопитно Общество

Фрагменти от чувства, преживявания и емоции в първата книга на Гергана Златкова

Излезе от печат първата книга на поетесата Гергана Златкова, „Из пътни бележки в търсене на Обетованата земя“, издателство „Мултипринт“, София, 2020. С две много проникновени анотации от поетесата и белетристката Яница Радева, която е доктор по литература и поетесата Поли Муканова, доктор по книгознание и понастоящем преподавател в УНИБИТ.

Своеобразната сглобка от стихотворения, афоризми и фрагменти може да се определи като история за пътешествие през различни темпорални измерения в няколко мига. Разказвайки за настоящето и миналото, текстовете всъщност са фокусирани към бъдещето.

Те са фрагменти от чувства, преживявания и емоции, поради което са и „пътни бележки“. И макар че следват няколко ясно очертани тематични линии в художествен, исторически и теологичен аспект, заедно със заглавието те поставят нови хоризонти: разширяват рамките на сетивата към представата за Обетованата земя. Коя е тя и къде е? В света вътре в нас; в света около нас; там, където указват историческите източници или някъде, където трябва да достигнем, следвайки вътрешния (интуитивния) си компас към самопознание в срещите с любовта, предателството, крайностите, сакралното, свещеното, чудото, светлината? Обетованата земя е един от многото ориентири към Бог.

В дадени моменти ни е нужна, защото търсим Бог, в други моменти ние сме точно там, без да знаем това, защото сме призовани от светлината в нас към нейния първоизточник.

Според авторката тази книга би могла да провокира мнозина да се вгледат в своя свят и да осмислят връзката си с външния за тях, свят. С всичко, с което са свързани, но не подозират, защото са подведени от прагматичността.

Коментари