Институции

Фирмите трябва да събират разделно отпадъците си от 2013 г

Разделното събиране на отпадъците става задължително от 1 януари за фирмите търговските обекти и административните сгради в селищата с над 5000 жители. Глобата за неспазване на това задължение ще варира между 3 и 10 хил. лв. Фирмите ще трябва да сключат договор с рециклираща фирма и да поставят контейнери пред обектите, обясни в сутрешния блок на телевизия „България он еър“. Надя Съботинова от Българска асоциация по рециклиране. Тя добави: „Не са нужни големи инвестиции, защото ще има възможност да се избира между поставяне на чували или контейнер под наем“. Събраният отпадък ще бъде извозван безплатно, защото компаниите получавали такси от производителите, вносителите и търговците на опаковани продукти. Основният проблем, по думите на Съботинова, е че много от фирмите не знаят за промените, на практика не се е провеждала информационна кампания. Разделно събраните отпадъци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци. Задължение на кмета на съответното населено място е да сключи договор с фирма, която да осигури цветни контейнери.

Източник : / Econ.bg /

Коментари