Общество

Учредиха Обществен съвет за закрила на културното наследство в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера. В Пещера учредиха Обществен  съвет за закрила на културното наследство, предаде репортер на Пещераинфо. Съветът е съвещателен орган към Община Пещера. Той ще бъде обществен и еспертен състав съставен от 5- членен управителен орган. Съветът ще подпомага ръководния екип на общинската администрация при формиране и разработване на общинската политика в сферата на културното наследство, ще оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно своите правомощия. На срещата по учредяването присъсваха длъжнасти лица от местната полиция, Кметовете на капитан Димитриево и Радилово, приподаватели па история от местните учебни заведения, историци, общественици, представители на духовенството. Присъстващите приеха правилник за работата на органа и избраха свое ръководство. Председател на Обществения съвет стана Георги Козарев- кмет на Община Пещера, Стефан Балабанов – зам. кмет беше избран за заместник председател. Секретар ще бъде Димитър Павлов, членове – Али Билялов и Марена Вачкова. 

Коментари