Институции Общество

Учителка от Пещера със специална награда от Синдиката на българските учители

Нина Якофова, Иванка Павлова и Гергана Воденичарова участваха в Петия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2018“ на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“. Близо 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центрове за подкрепа на личностното развитие и на приобщаващото образование, както и директори, студенти от педагогическите факултети на ВУЗ, от цялата страна и чужбина, взеха участие в Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“. Организатори са Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Заключителната част на конкурса-семинар се проведе в СОК „Камчия“ (26–31 август 2018 г.), където участниците бяха тържествено награденилично от Министър Красимир Вълчев и неговият екип.

„За мен беше чест за втора поредна година министър Красимир Вълчев да ми връчи лично присъдената Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители! Наградата е признателност и удоволствие за свършената работа!”, сподели Нина Якофова.

Коментари