Култура

Учители и родители ще се обучават по проект „Щастливи и успешни заедно“,

Пещера. В рамките на два дни учители и родители на деца от етническите малцинства ще се включат в обучение по проект "Щастливи и успешни заедно", съобщи за Пещераинфо Диана Балканджиева от Общинска администрация. Партньорите включени в фокус групата са представители на ДГ " Иглика", ДГ "Деница" и  ДГ "Слънчо". Обучението и проекта се финансират от Център за образователна интеграция на децата и учителите от етническите малцинства  / ЦОИДУЕМ / , уточни Балканджиева. Целта е насърчаване на ранния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и учението на деца и ученици от етническите малцинства в града. Пещераинфо припомня, че 1 921 деца и лица, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка бяха обходени на два етапа. През месец септември са обходени 1750 деца и лица, 21 деца са обходени в селата Радилово и К. Димитриево. През ноември 65 служители включени в мултидисциплинарния екип са обходили 150 деца от Пещера. 

Коментари