Институции Общество

Училища и градини са готови за новата учебна година

Пещера.Общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование  в Община Пещера имат готовност за започване на новата учебна 2017/2018 година. Осигурени са необходимите условия за обезпечаване на образователно-възпитателния процес през учебната година.

Очакваният общ брой деца, които ще се обучават и възпитават в детските градини през учебната 2017/2018г. е 539, от тях 202 подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Във всички детски градини са извършени необходимите ремонти и подменено обзавеждане, за да посрещнат децата при максимално добри условия.

1379 пък е очакваният брой на учениците в общинските училища през новата учебна година. Прогнозният брой ученици за учебната 2017/2018г. в професионалните гимназии е 288.

Материалната база на общинските училища е добра и през лятната ваканция с извършени частични ремонти само в 2 от тях.

Коментари