Култура

Ученици се запознаха с живота и делото на будни пещерци

Пещера. Денят на народните будители е ден на почит пред онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали са за вярата, езика и свободата на България. За да отбележи този светъл празник Библиотеката при НЧ "Развитие-1873" организира състезание "ПЕЩЕРСКИ БУДИТЕЛИ". Учениците от 4 училища в града се запознаха с живота и делото на тези будни пещерци и представителни отбори на училищата: ОУ "СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ", СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ПГХВТ "АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ" и ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ", показаха знанията си за тези достойните ни съграждани.

На 4- места в града- Читалище "Развитие-1873", училище "М.Каролиди" ,Историческия музей и паметника на братя Горови, бяха поставени въпроси, свързани с пещерските будители. Правилно отговорилите на въпросите получиха стикер с името и снимката на съответния будител. Всеки отбор трябваше да съберете общо 4- стикера, от четирите места и да ги залепи на картоните, които предварително бяха раздадени, след което трябваше да се върнат на мястото, от което стартираха за проверка и отчитане на времето.

Състезанието е не само за знания, а и за време, поясниха организаторите. Важни са знанията, бързината, спортния дух и работата в екип. Съдействие за провеждане на инициативата оказаха органи на РУ – Пещера, звено от "Крепост Перистера", ОДК, Художествена галерия "Веселин Стайков", Исторически музей, доброволци от Съвет за младежка политика. Първо място зае отборът на ОУ " П. Р. Славейков". След тях се класираха представителите на ПГХВТ " Ат. Ченгелев", СУ " СВ. Климент Охридски" и ОУ "Св. Патриарх Евтимий ". 

 

Коментари