Общество

Ученици раздаваха мартенички на пещерци

Написано от Пещераинфо

Пещера. Учениците от ПГХВТ  „Атанас Ченгелев“ вързаха мартеници на служителите в Община Пещера, РИО гр. Пазарджик, на учениците от общинските училища, децата в детските градини, Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за възрастни хора с увреждания в Пещера, с пожелание за здраве и късмет. Мартениците бяха изработени от учениците в часовете за извънкласни дейности – Ателие „Да съхраним българското“ по Проект BG051P0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ (УСПЕХ)

Коментари