Вашите сигнали

Ученици от училище „П. Р. Славейков“ взеха участие във викторина

Пещера. Учениците от ІV а клас в училище "П. Р. Славейков" взеха участие във викторина по Безопасно Движение по Пътищата ( БДП ). Те участваха с голямо желание и отговаряха правилно на поставените въпроси, свързани с изучения материал от І до ІV клас.

Чрез обучението по БДП се осигурява начална компетентност за елементите на пътната среда – човек – пътно превозно средство – път. Учениците се запознават с някои изисквания и правила на участниците в движението по пътищата.

Изграждането на безопасно поведение, се постига чрез ситуации, в които учениците се учат да разбират, прилагат, оценяват и управляват практически умения, необходими за съвременната пътна обстановка. Отговорите на децата показваха, че имат добри познания по въпроси като: Какво е превишена скорост; какво е дистанция; къде се движат пешеходците; кои превозни средства са със специален режим на движение; къде е най-правилно да пресичат на автобусна /тролейбусна/ спирка; къде е най-правилно се возят децата в лека кола; как трябва да преминат по пешеходната пътека; как трябва да се огледат, преди да пресекат; колко светлини има светофарът за пешеходци; на каква възраст могат да управляват велосипед по платното за движение и др.

Коментари