Институции Общество

Ученици от Пещера, Стрелча, Ямбол и Карнобат имаха открит урок в Биовет

Написано от Пещераинфо

Начините за опазване на околната среда в производството на „Биовет“ бяха представени днес на ученици и педагогически екипи от иновативно училище ОУ „Патриарх Евтимий“ – Пещера, СУ„Св.св. Кирил и Методий“ в Стрелча, ОУ“Христо Смирненски“ – Ямбол и иновативно СУ „Христо Ботев“ – Карнобат, по време на открит урок посветен на екологията.

Възпитаниците на пещерското школо представиха свои презентации по темата „В хармония с природата“. Това е част от национална програма „Иновации в действие“, първият модул от която е „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Учениците демонстрираха познания в областта на опазването на околната среда, а по време на урока модериран от преподавателката им Яна Костадинова стана ясно и това, че всички участници в събитието са посадили ново дръвче в училищния двор.

Ръководителят на отдел „Екология“ в „Биовет“ АД Иван Златев представи на учениците пътя на отпадъците от производството на предприятието и всички форми за тяхното рециклиране. Той акцентира на факта, че фирмата разполага с пречиствателна станция за отпадни води, иновация е и фотоволтаичен парк, като по този начин се намалява консумацията на конвенционалната еленергия и се увеличава делът на зеленана енергия, а това помага за намаляването на въглеродния отпечатък.
Пречистването на въздуха се осъществява на няколко степени чрез пречиствателни съоръжения. „Биовет“ АД подкрепя и местни инициативи за почистване на околната среда, като Иван Златев припомни почистването на Стара река и последвалото след това зарибяване с пъстърва. Конкурсът за най-добре зацветен двор и съдействието за озеленяването на града и училище „Патриарх Евтимий“.


Учениците бяха поздравени от директорката на ОУ “Патриарх Евтимий“ – Калинка Павлова:„Радвам се, че вие сте постигнали това ниво на знания, систематичността, с която представяте усвоения материал и направо сте готови да издадете учебник по този предмет, защото такъв учебник няма. Поздравления и за учителя, който е успял да постигне това с учениците и да изгради у тях мотива да бъдат добри хора, с мисъл за утрешния ден, с екологична култура и с внимание, какво правят и как да спомагат за опазването на околната среда. Благодаря на ръководството на „Биовет“ за гостоприемството и домакинството. Ценното на нашата иновация е това, че нямайки учебници учениците посещават институции или фирми, и на място се запознават с производствените процеси, така сами добиват представа и знания от служителите и работещите там. Благодарим на ръководството на „Биовет“ за това, че първо те ни подадоха ръка, когато тръгнахме по пътя на иновациите, заедно съхранихме нашия зелен двор, благодарим и за инициативите за опазване на природата, като почистването на реката, фестивала „Пъстроцветна Пещера“. Вие утре ще видите и наградените ученици от литературните конкурси, които организира „Биовет“. Ние не за първи път идваме тук, наши ученици са посещавали предприятието и преди, благодаря за това, че винаги сме добре дошли и добре посрещнати.“ – каза г-жа Павлова.

„Много съм впечатлена и от училището, и от предприятието. Радвам се, че се прилагат иновативни практики като създаване на фотоволтаичен парк и собствена пречиствателна станция. След като една фирма е отговорна към околната среда, следва да кажем, че е отговорна и към хората. Аз съм преподавател по химия и биология в иновативно училище СУ“Христо Ботев“ в Карнобат, които са органично свързани с опазването на природата и участвам в проекти по екология, които реализираме с нашите ученици.“ – разказа участничката в изнесения урок Мата Янкова.

В третия ден на програмата „Иновации в действие“ е предвиден иновативен урок по родолюбие и посещение в крепостта „Перистера“.

Коментари