Вашите сигнали

Ученици от Пещера откриват нови факти за родния край

Пещера. Почти цяла година,любознателни краеведи, водени,стимулирани и напътствани от своята всеотдайна учителка Елена Деянава, се ровиха из книгите в Библиотеката и с непривични за възрастта им старание,търпение и краеведска страст, откриваха нови и нови факти за родния край. Това са членовете на Групата за занимание по интереси "Краезнание" при ОУ "Св.Патриарх Евтимий". Кулминацията на този своеобразен "урок по родолюбие" е една прекрасна тематична изложба за миналото и настоящето на Пещера,подредена във фоайето на Читалище "Развитие-1873".
Чудесна инициатива, деца! Винаги сте добре дошли в Библиотеката,за да изпълвате залите и сърцата ни!

Коментари