Общество

Ученици от Пещера бяха единствените българчета в обучителен лагер, организиран от МВР и Върховният комисариат за бежанците към ООН в България

Написано от Пещераинфо

12 малчугани /шест българчета и шест деца от Сирия, Афганистан и Ирак/ успешно преминаха петдневен превантивен обучителен лагер, организиран от МВР и Върховният комисариат за бежанците към ООН в България и проведен в Несебър. Те получиха специални награди за усърдието и придобитите знания от Началника на Районно управление – Несебър – Инспектор Коста Кирязов и кмета на Община Несебър – Николай Димитров.

И шестте българчета са част звеното на инициативата „Детско полицейско управление” към ОДМВР Пазарджик

в СУ“Св.Климент Охридски“ в Пещера,

които се подготвят под ръководството на Иван Христев от РУ -Пещера.

Към момента на територията на страната функционират общо 67 структурни звена. В тях се обучават 1 357 деца на възраст от 9 до 12 години. Различните застъпени обучителни модули целят опазване живота, здравето, правата и имуществото на децата, формирането на умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, нетърпимост към извършването на престъпни посегателства, понижаване извършването на противообществени прояви от и срещу деца и др.

Шестте деца от Сирия, Афганистан и Ирак са непридружени деца-чужденци, като участието им в обучителния лагер цели приобщаването и интегрирането им, създаването на гражданска позиция и засилване на доверието им към българските институции.

Сред различните модули, залегнали в превантивния лагер има :

  • „оказване на първа долекарска помощ”, осъществен със съдействието на представител на БЧК,
  • „безопасност на движението по пътищата”, проведен от Мария Ботева от отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”
  • състезателен модул по детска полицейска лична защита, реализиран от Спортната асоциация на МВР
  • модул „социални умения”, в който темите са разработени от Института по психология на МВР и насочени изцяло към намаляване агресията сред подрастващите

Успешно приключилите обучението си малчугани освен медали и купи получиха и много награди, осигурени от Върховният комисариат за бежанците към ООН в България и МВР.

Припомняме, че за успешното реализиране на инициативата „Детско полицейско управление” е сключено Споразумение меж0ду МВР и Министерство на образованието, Министерство на младежта и спорта, Министерство на правосъдието, БЧК, Българския туристически съюз, Българска православна църква и Национално сдружение на общините в България, като идеята на МВР е повече институции да обединят усилията си в работата по превенция и в името на децата.

Коментари